สุขสันต์วันเกิด คุณกิตติพงศ์ อัฐพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

สุขสันต์วันเกิด คุณกิตติพงศ์  อัฐพร

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

 ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง
ชีวิตจริงสุขสันต์ชื่นหรรษา
ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา
ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี

ขอให้ได้ สมหวัง ดั่งตั้งใจ
เกียรติยศ สดใส ในศักดิ์ศรี
ทั้งเงินทองไหลมาดั่งวารี
เป็นคนดี เด่นดัง...ของสังคม