เพราะความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ ต้องสง่างาม


บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส เราเป็นบริษัทฯ น้องใหม่ของคนไทยแท้ 100% ที่ก้าวเข้ามาสู่ตลาดแบบเครือข่าย ด้วยมุมมองเดียวกับผู้บริโภค

แต่ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในวงการที่มีรูปแบบการตลาดที่เรียกว่า Multi-level Marketing เราเห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของแผนการตลาด เห็นความไม่เป็นธรรมในระบบ การเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงเสียงสะท้อนของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักให้เรา สร้างบริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ขึ้นมา เพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเครือข่าย และขจัดปัญหาเดิมๆ โดยเริ่มต้นจากการกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง นั่นคือ ความถูกต้องและเป็นธรรมจะต้องเริ่มจากตัวบริษัทฯ ซึ่งเป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดี เพื่อส่งต่อเจตนารมณ์เหล่านั้นให้กับผู้ร่วมธุรกิจกับเรา และสร้างสังคมเครือข่ายที่เป็นสุขในทุกมิติ สร้างความสำเร็จที่มั่นคง ยั่งยืน และสง่างามในทุกย่างก้าว

"
เพราะเราเชื่อว่า ทุกความสำเร็จนั้น จะต้องมีความสง่างาม และเราจะสง่างามได้ เราต้องเริ่มต้นจากความถูกต้อง จึงจะเป็นความสำเร็จที่เพียบพร้อม และสมบูรณ์แบบได้
"

เพราะเราเชื่อว่า ทุกความสำเร็จนั้น จะต้องมีความสง่างาม และเราจะสง่างามได้ เราต้องเริ่มต้นจากความถูกต้อง จึงจะเป็นความสำเร็จที่เพียบพร้อม และสมบูรณ์แบบได้

บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส สามารถสร้างความสำเร็จที่สมบูรณ์ และสง่างาม ให้กับทุกคนได้ เพียงคุณมาร่วมธุรกิจกับเรา มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บุญใหญ่