Boonyai Express of เกียรติรางวัลสําหรับนักธุรกิจ

img

เข็มบริหารระดับ Triple Diamond

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Double Diamond
2. คนที่เราแนะนำทั้ง 2 คน จะต้องดำรงตำแหน่ง Double Diamond
3. คนที่เราแนะนำต้องอยู่ทั้งสายข้างซ้าย และสายข้างขวา

สิทธิประโยชน์

1.  รับเข็มเกียรติยศระดับ Triple Diamond

img

เข็มบริหารระดับ Double Diamond

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Diamond
2. คนที่เราแนะนำทั้ง 2 คน จะต้องดำรงตำแหน่ง Diamond
3. คนที่เราแนะนำต้องอยู่ทั้งสายข้างซ้าย และสายข้างขวา

สิทธิประโยชน์

1.  รับเข็มเกียรติยศระดับ Double Diamond

img

เข็มบริหารระดับ Diamond

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Emerald
2. คนที่เราแนะนำทั้ง 3 คน จะต้องดำรงตำแหน่ง Emerald
3. คนที่เราแนะนำต้องอยู่ทั้งสายข้างซ้าย และสายข้างขวา

สิทธิประโยชน์

1. รับเข็มเกียรติยศระดับ Diamond

img

เข็มบริหารระดับ Emerald

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Ruby
2. คนที่เราแนะนำทั้ง 3 คน จะต้องดำรงตำแหน่ง Ruby
3. คนที่เราแนะนำต้องอยู่ทั้งสายข้างซ้าย และสายข้างขวา

สิทธิประโยชน์

1. รับเข็มเกียรติยศระดับ Emerald

img

เข็มบริหารระดับ Ruby

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Triple Star
2. คนที่เราแนะนำทั้ง 3 คน จะต้องดำรงตำแหน่ง Triple Star
3. คนที่เราแนะนำต้องอยู่ทั้งสายข้างซ้าย และสายข้างขวา

สิทธิประโยชน์

1. รับเข็มเกียรติยศระดับ Ruby

img

เข็มสปอนเซอร์ระดับ Triple Star

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Platinum เท่านั้น
2. แนะนำตรง 50 รหัส (ตั้งแต่ตำแหน่ง Silver ขึ้นไป)

สิทธิประโยชน์

1. รับเข็มเกียรติยศระดับ Triple Star

img

เข็มสปอนเซอร์ระดับ Double Star

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Gold และ/หรือ Platinum
2. แนะนำตรงสะสมครบ 30 รหัส (ตั้งแต่ตำแหน่ง Silver ขึ้นไป)

สิทธิประโยชน์

1. รับเข็มเกียรติยศระดับ Double Star

img

เข็มสปอนเซอร์ระดับ Star

ทำคุณสมบัติ

1. ตัวเราต้องดำรงตำแหน่ง Silver ขึ้นไป
2. แนะนำตรง 10 รหัส (ตั้งแต่ตำแหน่ง Silver ขึ้นไป)

สิทธิประโยชน์

1. รับเข็มเกียรติยศระดับ Star