การประชุม บุญใหญ่ สัญจร : นครศรีธรรมราช

การประชุม บุญใหญ่ สัญจร : นครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 13.00 -16.00 น.

จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบถามข้อมูลและเส้นทางได้ที่ คุณไพฑูรย์ : 086-4754180