สุขสันต์วันเกิด คุณกิตติพงศ์ อัฐพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

สุขสันต์วันเกิด คุณกิตติพงศ์  อัฐพร

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขอให้สุขสวัสดีในชีวิต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐ์พร กลอนวันเกิด
ทั้งการเงินการงาน สำราญเลิศ
เกียรติบรรเจิดเพริศแพร้ว แคล้วโพยภัย
เป็นที่รักขวัญใจใครทั่วหล้า
จิตเมตตา ปราณี มีแจ่มใส
ขอวอนเทพ อำนวย ช่วยอวยชัย
ปรารถนา สิ่งใด สมใจเทอญ